Er I en daginstitution? Få proceskonsultation til afklaring/handling.

Tilbud til daginstitutioner

Proceskonsultation til afklaring og handling

Som daginstitution oplever I af og til, at et barn, en familie eller en børnegruppe viser tegn på dalende trivsel eller manglende udvikling. Her kan jeg hjælpe jer med at flytte jer fra bekymring til fagligt kvalificeret afklaring og handling.

Med min velafprøvede refleksions- og handlingsmodel, TRIVSELSPILEN, guider jeg jer gennem processen med at få skilt tingene ad og nå frem til fornyet trivsel for børn og familie:

  1. Hvad ser og hører vi?
  2. Hvilke faglige refleksioner giver det anledning til?
  3. På baggrund af 1 og 2: Hvordan handler vi – i forhold til vores egen pædagogiske praksis og i forhold til samarbejdet med forældre og andre? På kort sigt og på lang sigt?…hen imod fornyet hverdagstrivsel for børn og voksne

Vi kan arbejde på flere forskellige måder, fx:

  • Et udviklingsforløb - skræddersyet til jer
  • En samarbejdsaftale på årsbasis med fx 6 årlige besøg hvor I løbende arbejder med børnegruppens trivsel i samarbejde med mig
  • En enkeltstående proceskonsultation i forhold til en konkret problemstilling

Se eksempel på samarbejdskontrakt her

Se priseksempler her

Alt efter jeres valg vil I opleve øget indsigt og handlekapacitet i forhold til de konkrete udfordringer, opleve en udvikling i jeres arbejde med børnenes trivsel og få øvelse i selv at anvende redskabet.

Jeg kan også hjælpe med fx:

  • Oplæg ved forældremøder om emner og problematikker, som er aktuelle hos JER
  • Oplæg med inddragelse af deltagerne ved forældremøder
  • Oplæg med indlagt procesledelse ved personalemøder/pædagogiske dage vedrørende emner, som er aktuelle for jer
  • Medarbejder- eller ledersupervision

Priser og omfang aftales ift. den konkrete aftale.

Kunder har sagt:

 “Oplevelsen af ikke at være i stand til at kunne kommunikere mine forventninger til arbejdsopgaver og frustrationen over ikke at kunne se vejen frem, gjorde at Dorte kom på banen.

Når jeg sidder sammen med Dorte, oplever jeg altid, at hun er nærværende og engageret. Det skaber et rum, hvor vi kan flytte fokus fra udfordringen til løsning.

Dortes råd og vejledning har skabt mulighed for den forandring, jeg ønsker.”

Ditte Nielsen, Pædagogisk leder i Børnenes Akademi, Strubjerg

“Jeg stod med en konkret ledelsesudfordring og fik med Dorte som proceskonsulent den rette hjælp til aktiv handling efter endt sparring. Dorte er meget lyttende og samtidig skarp og hurtig tænkende, så hun tidligt i sparringen får stillet mig det ” rigtig tilpas forstyrrende spørgsmål” 

Hun går systematisk til værks og får via de skrevne plancher i processen skabt overblik for mig i forhold til problemet. Det var rigtig godt efterfølgende at modtage de skrevne plancher i renskrevet form, så jeg selv kunne efterreflektere. 

Det var en meget behagelig form for sparring og den skabte den nødvendige afklaring for mig”

Inge-Marie Kjær, Teamleder i Aalborg Kommune

Læs flere udtalelser fra kunder her