Har jeg noget udbytte af et samarbejde med en pædagogisk konsulent?

Hvorfor konsulentbistand?

Måske tænker du:

  • Jeg vil mit barn/de børn, jeg har ansvar for, det aller bedste
  • Jeg har stor erfaring og viden
  • Jeg har gode kolleger/venner, som jeg kan dele erfaringer, udfordringer og glæder med.

Så har jeg noget udbytte af at investere i et samarbejde med en pædagogisk konsulent?

Det korte svar er JA!

Prøv fx at sammenligne det med at gå til tandlægen

Du og jeg har en viden om, hvordan vi passer vores tænder bedst muligt, og hvis vi får blister i munden eller dårlig ånde, kan vi få gode råd fra andre om tandpastamærker, tandtråd, mundskyl, madvaner ol.

Men vi har ikke tandlægens kendskab til betydningen af tandstilling, forebyggelse af paradentose osv. – og vi har ikke tandlægens gode udsyn til mundens tilstand, som han har i kraft af tandlægestolen, den ekstra kraftige lampe, tandspejlet osv. – et udsyn som også giver mulighed for at forebygge og tage ting i opløbet.

Er I forældrelæs mere her.

Er du professionel? Læs videre her.

Dit arbejde med børnene og dit samarbejde med forældrene stiller mange krav til dig hver dag!

  • Du skal være nærværende og kærlig i forhold til det enkelte barn i nuet samtidig med, at du skal have overblikket over barnets udvikling og børnegruppens trivsel og udvikling
  • Du skal være på forkant med en udviklende og stimulerende hverdag samtidig med, at du skal spotte og reagere på små og større trivselsudsving og problemer
  • Du skal være imødekommende og lydhør overfor de enkelte forældre og deres forskellige ønsker og behov samtidig med, at hverdagen skal fungere for dig og børnegruppen
  • Du skal tage udfordringer vedrørende barnets trivsel op med forældrene og samtidig opretholde en god og positiv relation til dem

Som konsulent kommer jeg til dig med  – ikke en bedreviden, men – en supplerende viden og det anderledes udsyn til ”børnenes tilstand”, som et udefrakommende fagligt perspektiv kan give.
Med min generelle viden om børn og om, hvordan vi kan skabe refleksion – kombineret med, at jeg ikke har en hverdag, som ligner din – kan jeg stille de spørgsmål, som åbner nye perspektiver på hverdagens rutiner og dermed nye handlemuligheder i forhold til at skabe/genskabe trivsel og udvikling for børn og voksne.
Er dit dagilbud privat, skal du endvidere tage vare på virksomheden i relation til kvalitetsbevidste forældre, det kommunale tilsyn og et aktuelt kritisk fokus på de private pasningsordningers adgang til faglig sparring og opkvalificering.
Her kan du bruge samarbejdet med mig som sikkerhed og dokumentation for, at forældre BÅDE får fleksibilitet, god økonomi, kærlig omsorg og faglighed til deres barn ved at vælge dig som et privat dagtilbud.

Forældre har sagt:

“Vi overvejede privat dagplejer pga. den fleksibilitet, som mange private dagplejere ser ud til at give. Men vores nuværende kommunale dagplejers samarbejde med dagplejepædagogen og adgangen til råd og vejledning fra hende – også ift. specifikke udfordringer – er noget af det, som vi virkelig sætter pris på.”

Christina Rasmussen og Allan Andersen, AarsGem

Gem

“Fordi man har passet børn og er glad for dem, ved man jo ikke nødvendigvis, hvad der har betydning for børns udvikling pædagogisk– jeg ville helt klart prioritere adgang til faglig sparring til dagplejeren – og til os som forældre.”

Irina Chernetskaya, Aalborg

“Hvis der skulle opstå uenighed mellem os og dagplejen fx vedrørende den pædagogik de bruger, ville jeg forvente faglige begrundelser for dagplejens valg.
I tilfælde af konflikt mellem os ville det være en fordel med en pædagogisk konsulent tilknyttet, som kunne gå ind i dialogen med udefrakommende, fagligt kompetent perspektiv.”

Henriette Sørensen, St. BinderupGem