Velkommen til d'Sveistrup: din pædagogiske sparringspartner.

Om mig

Mit navn er Dorte Sveistrup – deraf logoet ”d’Sveistrup”: på samme tid en sammentrækning af mit navn og den jyske måde at præsentere sig på: d(et er) Sveistrup :-). Privat bor jeg på en gård udenfor Skivum sammen med Søren og vores to Haflinger heste.

Vi har to voksen børn; Jens på 21 år bor og studerer i Aarhus, og Kathrine på 24 år bor og studerer i Odense.

Som person er jeg optaget af at skabe hverdagstrivsel for mig selv og andre – gennem respekt og anerkendelse af både andres og egne ønsker og behov.
Jeg ser god og åben kommunikation, hjælpsomhed, humor og selvindsigt som vigtige ingredienser i et godt liv i samspil, samarbejde og samhørighed med andre mennesker.

Dette går igen i mit professionelle liv, hvor jeg er optaget af, at vi som mennesker (børn og voksne) altid gør vores aller bedste – ud fra de forudsætninger og ressourcer, som vi nu engang har – og at trivsel, udvikling og læring opstår, når vi deltager i fællesskaber, som giver mening for os.
Dermed bliver gensidig åbenhed, lydhørhed, respekt og anerkendelse centralt– i hverdagspædagogikken og i hverdagskommunikationen.

Som konsulent kommer jeg til dig med denne tilgang i kombination med min viden og erfaringer

 • om børn, forældre, dagplejere og daginstitutioner
 • om hvordan man bedst hjælper viden, indsigt og forandring på vej til glæde for både børn og voksne
 • og sidst men absolut ikke mindst et perspektiv udefra – hvor jeg har øvet mig rigtigt meget i at skifte kasketter/perspektiver og stille ”hvad nu hvis- spørgsmålene”

Alt sammen med fokus på din virkelighed: der, hvor løsningerne skal findes og fungere.

Som din sparringspartner er jeg professionel, glad og virkelighedsnær, og jeg brænder for at se lys i øjnene hos dig og børnene, når vi sammen har fundet den allerbedste vej til en trivselsfyldt hverdag med dine børn/dit barn.

Trivsel udvikling og læring for børn og voksne

…har været visionen for mit arbejde de sidste mange år – gennem arbejde, uddannelse og kurser, og jeg har haft ”fingrene i bolledejen” fra rigtig mange vinkler: fx gennem

 • 18 års arbejde med små børn og deres familier – som pædagogmedhjælper, stuepædagog og støttepædagog
 • 6 år som pædagogisk konsulent: vejleder, sparringspartner og oplægsholder for pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, ledere og forældre vedrørende børns trivsel, udvikling og læring generelt og udsathed specifikt
 • 1 år som underviser for dagplejere og pædagogmedhjælpere: inklusion, udsathed, forældresamarbejde og -inddragelse, personalesamarbejde, arbejdsglæde, idéudvikling med mere
 • Freelance og selvstændig konsulent med fx foredrag, temadage, udviklingsprojekter, vejleding og supervision for forældre, dagtilbudspersonale og-ledelse
 • Mor til to børn på nu 24 og 21 år

Derfor kan jeg hjælpe

Mine inspirationskilder
Jeg ”bekender” mig ikke til en bestemt teori, men er optaget af relationernes betydning: ligeværdighed, anerkendelse, respekt og åbenhed.

Udmøntet i pædagogiske tilgange som fx:

 • Marte Meo
 • ICDP
 • Anerkendende pædagogik

Og fra kloge mennesker som:

 • George Herbert Mead
 • Daniel Stern
 • Jesper Juul
 • Bent Madsen
 • Bjørg Kjær
 • Rasmus Alenkær

Min vidensbase
For at holde mig fagligt skarp og følge med i det, som rører sig på området, videre- og efteruddanner jeg mig løbende bl.a. med nedenstående uddannelser og kurser.

 • CAnd. Mag. i Læring og Forandringsprocesser
 • Diplom i pædagogisk arbejde med fokus på relationer, værdier, hverdagspædagogik og samarbejde
 • Videreuddannelse for støttepædagoger
 • Uddannet socialpædagog
 • Kursus i kreativ projektledelse
 • Kursus i innovation og kreativ ledelse
 • Kursus vedrørende børn i alkoholfamilier
 • Kurser og konferencer vedr. inkluderende fællesskaber, udsathed, kreativitet, leg, læring & dannelse, Børns mentale alarmberedskab
 • Kurser i personaletræning: fx supervision, assertionstræning, forsvarsmekanismer

Mine opgaver
For hver ny opgave, jeg løser sammen med en kunde, får jeg ny viden, indsigt og  erfaringer, som kan komme dig til gode.

På siden kan du også læse, hvad andre kunder har sagt om mig og min hjælp

Lad mig hjælpe dig

Jeg vil ALTID tilpasse min hjælp til din situation ud fra de behov og ønsker, som du har.

Derfor anbefaler jeg også altid en indledende samtale om ønsker og behov til et samarbejde.

Du er derfor hjertelig velkommen til at kontakte mig og aftale et uforpligtende  og gratis møde om dine ønsker og behov!

Jeg glæder mig til at høre fra dig, og jeg står klar til at give dig den hjælp du har brug for til at skabe glæde, ro og trivsel i din hverdag med børn.

De allerbedste hilsner fra Dorte