Praktisk referenceramme

– eksempler på opgaver

Individuel supervision/sparring med

 • Inge-Marie Kjær, leder af Aalborg Kommunes Indsatsteam
 • Ditte Nielsen, pædagogisk leder i den private daginstitution “Børnenes Akademi” i Nørresundby

-varighed pr. session ca. 1,5 timer

Se deres udtalelser her

Fagligt caféarrangement for private dagplejere i Vesthimmerland med oplæg og efterfølgende cafédebat
– varighed ca. 2 timer

Faglig café_grupupearbejde

Pædagogisk oplæg og efterfølgende cafédebat til forældremøde
– varighed ca. 2 timer

Temaaften for personale vedrørende børns seksualitet
– varighed 2 -2,5 timer

Gennemgående medarbejder i projekt om udsathed i Aalborg Kommunes Udviklingsafsnit for Børn og Unge
– varighed 4 + 2 år

Teoretisk referenceramme

Jeg ”bekender” mig ikke til en bestemt teori, men er bl.a. inspireret af Marte Meo, ICDP, Anerkendende pædagogik – og af kloge mennesker som George Herbert Mead, Daniel Stern, Jesper Juul, Bent Madsen, Bjørg Kjær og Rasmus Alenkær.

Uddannelsesmæssig referenceramme

For at holde mig fagligt skarp og følge med i det, som rører sig på området, har jeg videre- og efteruddannet mig løbende bl.a. med nedenstående uddannelser og kurser.

 • Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser
 • Diplom i pædagogisk arbejde med fokus på relationer, værdier, hverdagspædagogik og samarbejde
 • Videreuddannelse for støttepædagoger
 • Uddannet socialpædagog
 • Kursus i kreativ projektledelse
 • Kursus i innovation og kreativ ledelse
 • Kursus vedrørende børn i alkoholfamilier
 • Kurser og konferencer vedr. inkluderende fællesskaber, udsathed, kreativitet mv.
 • Kurser i personaletræning: fx supervision, assertionstræning, forsvarsmekanismer