Praktisk referenceramme

– eksempler på opgaver

Individuel supervision/sparring med

  • Inge-Marie Kjær, leder af Aalborg Kommunes Indsatsteam
  • Ditte Nielsen, pædagogisk leder i den private daginstitution “Børnenes Akademi” i Nørresundby

-varighed pr. session ca. 1,5 timer

Se deres udtalelser her

Fagligt caféarrangement for private dagplejere i Vesthimmerland med oplæg og efterfølgende cafédebat
– varighed ca. 2 timer

Faglig café_grupupearbejde

Pædagogisk oplæg og efterfølgende cafédebat til forældremøde
– varighed ca. 2 timer

Temaaften for personale vedrørende børns seksualitet
– varighed 2 -2,5 timer

Gennemgående medarbejder i projekt om udsathed i Aalborg Kommunes Udviklingsafsnit for Børn og Unge
– varighed 4 + 2 år