Som privat dagplejer kan du have brug for pædagogisk sparring/input.

Tilbud til den private børnepasser

Hvad enten du tager dig af 4-5 børn, eller I er 2 voksne og 8-10 børn – eller I måske er nogle stykker, som mødes jævnligt med børnene, kan der være brug for pædagogisk sparring og input fra en professionel udefra.

Måske ønsker du et løbende samarbejde for at sikre og dokumentere faglighed og udvikling i den daglige pædagogiske praksis i forhold til børnenes trivsel og udvikling.

Se eksempel på en samarbejdskontrakt her

Det kan også være, at du ønsker inspiration og løsninger i forhold til en aktuel konkret udfordring vedrørende børn eller forældre.

Uanset hvilken situation, du  står i, kan jeg hjælpe med professionel og omsorgsfuld pædagogisk bistand til at skabe trivsel i  din hverdag med børn og forældre.

Her på hjemmesiden kan du finde eksempler på, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Du er også meget velkommen til at ringe og aftale et gratis og uforpligtende introbesøg af mig, hvor vi kan lære hinanden lidt bedre at kende som grundlag for et samarbejde, der bidrager til overskud og glæde – ved at være skræddersyer til netop dine og børnenes ønsker og behov.
Find mine kontaktoplysninger her.

LØBENDE TRIVSELSTJEK PÅ KONTRAKT

Du får

 • 6 årlige hjemmebesøg
  • Varighed for alm. dagpleje m. 4-5 børn: ca. 1,5 timer
  • Varighed for stordagpleje m. 8-10 børn: Ca. 2 timer
 • Mulighed for sparring over telefonen eller på mail imellem besøgene
 • Jævnlige blogindlæg om udfordringer og glæder vedr. børn og familier
 • Ret til at henvise til mig i dit materiale/på din hjemmeside
 • Nyhedsmail flere gange om året – til inspiration vedrørende aktuelle pædagogiske temaer

Pris almindelig dagpleje

 • v. årlig/halvårlig forudbetaling

  550 kr./md (6600 kr./år)

 • v. mdl. forudbetaling

  565,50 kr./md (6798 kr./år)

Pris stordagpleje

 • v. årlig/halvårlig forudbetaling

  750 kr./md (9000 kr./år)

 • v. mdl. forudbetaling

  772,50 kr./md (9270 kr./år)

NÅR DU LIGE STÅR OG MANGLER…

 • Et hjemmebesøg hos almindelig dagplejer af 1,5 timers varighed - indhold aftales individuelt

  Pris enkeltydelse: 1200,00 kr.
  Pris med kontrakt: 900,00 kr.

 • Et hjemmebesøg hos stordagpleje af 2 timers varighed - indhold aftales individuelt

  Pris enkeltydelse: 1500,00 kr.
  Pris for tilkøb til årskontrakt: 1100,00 kr.

 • En times sparring forud for forældresamtale og efterfølgende deltagelse i forældresamtale af ca. 1 times varighed

  Pris (forberedelse og samtale): 1600,00 kr.
  Pris med kontrakt: 1200,00 kr.

 • Vejledning/sparring i forbindelse med tilrettelæggelse af fx modtagelse af nye familier, dagsrytme, samspil på tværs af alder, inklusion, udsathed, …

  Omfang og pris aftales individuelt

 • Tema/kursusaften for 5-8 dagplejere, varighed ca. 2,5 timer

  Pris: 3500,00 kr. *

 • Temaaften for op til 15 forældre/andre interesserede, varighed ca. 1,5 timer

  Pris: 3000,00 kr. *

* Ved færre eller flere timer/deltagere aftales individuelt

FÆLLES TRIVSEL OG UDVIKLING I LEGESTUEN

Hvorfor går vi i legestue med børnene? Og hvordan tilrettelægger vi samværet, så det:

 • sikrer børnene de rette muligheder for trivsel og udvikling gennem samspil, deltagelse og relationer
 • bidrager til ”de voksnes” faglige viden, udvikling og handlekraft gennem erfaringsudveksling, sparring og kollegial respons

Spørgsmål som disse kan vi arbejde med på forskellige måder – både i forbindelse med selve legestuen og v. fx fyraftens-/aftenmøder – som et enkeltstående arrangement eller som et udviklingsforløb over flere gange. Fx i form af:

 • Et oplæg fra mig og efterfølgende debat om et tema, I er optaget af: fx samarbejdet med forældrene, udsathed, den gode børn/voksen relation, underretningspligt
 • Redskaber og metoder til sparring/kollegial respons
 • Redskaber og metoder til afklaring og handling i forbindelse med bekymring for et barns trivsel

Pris aftales afhængigt af indhold, omfang og antal deltagere.

Alle priser er inkl. moms og kørsel op til 50 km tur/retur – herefter km takst efter statens satser.