Tilbud til den private dagplejer

Hvad enten du er almindelig dagplejer med 4-5 børn, I er en stordagpleje med 2 voksne og 8-10 børn – eller I måske er nogle stykker, som mødes jævnligt med børnene, kan der være brug for pædagogisk sparring og input fra en professionel udefra.

Måske ønsker du/I et løbende samarbejde for at sikre og dokumentere faglighed og udvikling i den daglige pædagogiske praksis i forhold til børnenes trivsel og udvikling.

Det kan også være, at du/I ønsker inspiration og løsninger i forhold til en aktuel konkret udfordring vedrørende børn eller forældre – eller om et aktuelt pædagogisk emne.

Uanset hvilken situation, du/I står i, kan jeg hjælpe med professionel pædagogisk bistand.

Vælg fx en af de ydelser som du kan læse om her på hjemmesiden. Eller ring og få en aftale om et gratis og uforpligtende introbesøg af mig hvor vi taler nærmere om indholdet af de beskrevne ydelser eller skræddersyr et samarbejde, som passer til netop dine/jeres ønsker og behov.
Find mine kontaktoplysninger her.

LØBENDE TRIVSELSTJEK PÅ KONTRAKT

Du/I får

 • 6 årlige hjemmebesøg
  • Varighed for alm. dagpleje m. 4-5 børn: ca. 1,5 timer
  • Varighed for stordagpleje m. 8-10 børn: Ca. 2 timer
 • Mulighed for sparring/rådgivning pr. telefon eller mail imellem besøgene
 • Jævnlige blogindlæg vedrørende børn og familier
 • Ret til at henvise til mig i dit materiale/på din hjemmeside
 • Nyhedsmail flere gange om året – til inspiration vedrørende aktuelle pædagogiske temaer

Pris almindelig dagpleje

 • v. årlig/halvårlig forudbetaling

  550 kr./md (6600 kr./år)

 • v. mdl. forudbetaling

  565,50 kr./md (6798 kr./år)

Pris stordagpleje

 • v. årlig/halvårlig forudbetaling

  750 kr./md (9000 kr./år)

 • v. mdl. forudbetaling

  772,50 kr./md (9270 kr./år)

NÅR DU LIGE STÅR OG MANGLER…

 • Et hjemmebesøg hos almindelig dagplejer af 1,5 timers varighed - indhold aftales individuelt

  Pris enkeltydelse: 1200,00 kr.
  Pris med kontrakt: 900,00 kr.

 • Et hjemmebesøg hos stordagpleje af 2 timers varighed - indhold aftales individuelt

  Pris enkeltydelse: 1500,00 kr.
  Pris for tilkøb til årskontrakt: 1100,00 kr.

 • En times sparring forud for forældresamtale og efterfølgende deltagelse i forældresamtale af ca. 1 times varighed

  Pris (forberedelse og samtale): 1600,00 kr.
  Pris med kontrakt: 1200,00 kr.

 • Vejledning/sparring i forbindelse med tilrettelæggelse af fx modtagelse af nye familier, dagsrytme, samspil på tværs af alder, inklusion, udsathed, …

  Omfang og pris aftales individuelt

 • Tema/kursusaften for 5-8 dagplejere, varighed ca. 2,5 timer

  Pris: 3500,00 kr. *

 • Temaaften for op til 15 forældre/andre interesserede, varighed ca. 1,5 timer

  Pris: 3000,00 kr. *

* Ved færre eller flere timer/deltagere aftales individuelt

FÆLLES TRIVSEL OG UDVIKLING I LEGESTUEN

Hvorfor går vi i legestue med børnene? Og hvordan tilrettelægger vi samværet, så det:

 • sikrer børnene de rette muligheder for trivsel og udvikling gennem samspil, deltagelse og relationer
 • bidrager til ”de voksnes” faglige viden, udvikling og handleberedskab gennem viden- og erfaringsudveksling, sparring og kollegial respons

Disse spørgsmål eller andre, som I måtte være optaget af, kan vi arbejde med på forskellige måder – både i forbindelse med selve legestuen og v. fx fyraftens-/aftenmøder – som en enkeltydelse eller som et udviklingsforløb over flere gange. Fx i form af:

 • Et fagligt oplæg fra mig og efterfølgende debat om et aktuelt tema, fx forældresamarbejde, udsathed, børns seksualitet, den gode børn/voksen relation, underretningspligt hvornår og hvordan
 • Introduktion og træning i redskaber/metoder til sparring/kollegial respons
 • Introduktion og træning i redskaber til afklaring og handling i forbindelse med en opstået bekymring for et barns trivsel

Pris aftales afhængigt af indhold, omfang og antal deltagere.

Alle priser er inkl. moms og kørsel op til 50 km tur/retur – herefter km takst efter statens satser.