billede af børn

August i Børnehaven Guldsmeden

For nogle år siden kom jeg som pædagogisk konsulent i Børnehaven Guldsmeden  – en lille institution med 20 børn.

På et møde midt i august gav medarbejderene udtryk for stor frustration over børnegruppens adfærd efter sommerferieperioden.

Det var som om, at alle havde glemt alt om alting, og de ellers så selvhjulpne børn, som havde fulgt børnehavens leveregler og rutiner ubesværet i foråret, tumlede nu forvirrede rundt imellem hinanden ”med hovedet under armen”.

Flere faktorer i spil

I løbet af samtalen kom vi frem til, at børnenes adfærd hang sammen med flere faktorer – i kombination med hinanden:

 • Alle børn og voksne havde været væk fra gruppen –  på skift – og skulle lige have privat- og børnehaveliv til at spille sammen igen, nu hvor det igen var hverdag
 • 6 kulturbærende børn havde forladt institutionen for at starte i skole
 • 8 ”midterbørn”, som indtil nu havde brugt de 6 ældste børn som forbilleder, skulle redefinere deres rolle i gruppen
 • 4 børn var dels nye i gruppen og dels unge: så de havde ikke glemt noget. De vidste ikke noget. Og formidling til en 3-årig er altså anderledes end til en 6-årig
 • Med 4 nye børn fulgte 4 nye forældrepar –  som også skulle have opmærksomhed og vejledning.

Hvad lærte personalet – og hvad kan vi lære af dem?

Det, som medarbejderne i Guldsmeden fik en skærpet opmærksomhed på, var:

 • At børnegruppen i et dagtilbud IKKE er statisk – en enkelt udskiftning kan have stor indflydelse på gruppedynamikken og dermed, hvordan gruppens hverdag bliver
 • At vi derfor heller aldrig bliver færdige med at omrokere på dagsrytme, aktiviteter, grupperinger, indretning med videre.

De aktiviteter og forventninger, som gav rigtig god mening for Guldsmedens børn i maj (med en stor gruppe af ”gamle” børn, som havde gennemlevet i hvert fald et år i institutionen) gav frustration, forvirring med mere i august, hvor 6 af ”frontløberne” forsvandt.

 • At det derfor er en super god idé at se på den kommende kombination af børn før sommerferien, bruge august til at være iagttagende og guidende vedrørende samspil og grupperinger – og SÅ tilrettelægge aktiviteter og rutiner for efteråret ud fra den viden og indsigt, som opnås derved.

Sådan gjorde de i Guldsmeden

Det, som personalet i Guldsmeden gjorde,  – og som du også kan gøre  – er:

De ryddede dagsordenen for august måneds personalemøde og reserverede det til at se på, hvordan børnegruppen så ud NU  – og til at regulere institutionens aktiviteter og rutiner i forhold til den nye gruppedynamik i huset.

Denne øvelse resulterede i følgende beslutninger:

 • De fire nye treårige og de mest ”urutinerede” børn i mellemgruppen var hver dag sammen med 2 faste voksne fra 9 til 12.
  I det tidsrum var aktiviteterne for denne gruppe tilrettelagt sådan, at de kunne øve sig i at gå i børnehave  –i børnehaven.

  Der blev lagt vægt på, at børnene kom til at kende de voksne, hinanden og deres institution og vidste, hvilke muligheder og begrænsninger den gav dem.

  Her kunne de deltagende midterbørn få oplevelsen af at være ”de store” i kraft af, at de kendte til huset – samtidig med at de fik en repetition af det hele.

  De nye børn fik tid og rum til at se, opleve og finde sig til rette i deres nye element – som gerne skulle fungere som en tryg base for dem de næste tre år.

 • De ældste fra mellemgruppen og de ældste i børnehaven foretog sig andre – mere udadrettede – aktiviteter i dette tidsrum.

  Børnene blev i høj grad inddraget, når der skulle planlægges aktiviteter, og der blev brugt ressourcer på, hvordan man gør sig klar til at komme på tur, hvordan man agerer, mens man er afsted og på at reflektere over og bruge oplevelserne efterfølgende.

 • I morgen- og eftermiddagstimerne blev der dagligt udnævnt en medarbejder, som ikke var fordybet i aktiviteter med børnene, til at være tilgængelig for forældrene – med en særlig opmærksomhed på de nye.

Hvad gør du?

Måske er det nogle helt andre ting, som du/I skal fokusere på i dit dagtilbud.

Det vigtigste budskab er, at du – løbende –  laver nogle strukturerede iagttagelser og refleksioner vedrørende den aktuelle børnegruppes behov.

Så du sikrer dig, at det, som børnene deltager i, giver mening i forhold til at skabe en hverdag med trivsel og udvikling for dem.


OG: Det er aldrig for sent!

Fik du ikke gjort det ”i god tid”, så gør det NU!

Læg mærke til resultatet og brug dine erfaringer om 3 mdr., hvor du med fordel kan lave øvelsen igen 😊

De allerbedste hilsner fra Dorte

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *