Marianne ringede til mig og bad om en sparring. Hun var ret ked af det.

DILEMMAET

Marianne er mor til lille Selma på knap et år – og Selma er lige netop begyndt i dagpleje hos en sød privat dagplejer, som Marianne har brugt en del krudt på at vælge blandt mange forskellige tilbud.

Men nu var Marianne altså ked af det: én dag om ugen går dagplejeren i legestue sammen med tre andre dagplejere og deres børn, og her havde Marianne hentet Selma i går. Denne oplevelse havde gjort hende utryg og usikker. Hun syntes, det var meget uroligt, nogle børn græd, og Selma havde virket udmattet og lidt stresset, da de kørte hjem.

I morges havde Marianne så spurgt sin dagplejer, om hun kunne deltage sammen med Selma i næste uge, så hun kunne få en fornemmelse af, hvordan en sådan legestuedag foregik. Men det var dagplejeren ikke glad for. Da Marianne spurge hvorfor, fik hun det svar, at det ville påvirke de andre børn, at hun var der – at nogen af dem ville blive utrygge med en fremmed voksen.

Umiddelbart kunne Marianne godt forstå dette argument, men hvad med hendes egen – og Selmas – utryghed?

SPARRING I 3 FASER

 1. En uddybende beskrivelse af, hvad der var sket, og hvad Marianne havde oplevet
 2. Hvad kan der ligge bag konflikten?
  Bevæggrunde:
  a) Hvilke bevæggrunde har Marianne for sit ønske om at deltage i den næste legestue? Hvor vigtigt er dette for Marianne?
  b) Hvad kan være dagplejerens bevæggrunde for at afslå? Kan der være andre end den, hun selv nævner?
 3. Handleforslag

HANDLING

På baggrund af vores sparring nåede Marianne frem til, at hun ville tage en snak med dagplejeren, hvor hun:

 1. Udtrykte forståelse for hendes argument
 2. Beskrev og bad om forståelse for egne bevæggrunde
 3. Lagde op til, at de sammen fandt et kompromis, hvor begge parter oplevede at kunne tage de hensyn, som de fandt nødvendige til sikring af alles trivsel, udvikling og læring

Aspekter og synsvinkler, som kan være i spil for dig som mor eller far i sådan en konflikt

 1. Hvor og hvordan kan du gøre din indflydelse gældende?
  – Kan du blande dig i det daglige samvær hos dagplejeren?
  – Kan du stille specielle krav – fx i forhold til, at dit barn er nystartet og har brug for at lære den lille gruppe at kende, før hun skal være sammen med en større gruppe børn og voksne en hel dag
 1. Hvordan sikrer du dit barns trivsel?
  – Måske kan du mærke, at dit barn bliver uroligt i den store gruppe
  – Du kan have svært ved at gennemskue gevinsten ved legestuen på den tid, som en afhentning giver dig til at iagttage og vurdere. Derfor bliver du utryg ved, om du har valgt den rigtige pasning til dit barn
 1. Samarbejdet mellem dig og dagplejeren:
  – Hvad vil det gøre ved tilliden og samarbejdet, at I er uenige om dette?
  – Kommer det til at betyde noget negativt for dit barn, hvis du holder fast i dit behov?
 1. Afvejningen af hensyn til dit eget barn og dagplejerens øvrige børn:
  – Kan det passe, at børnene bliver mere utrygge ved, at en mor er der, end af den store gruppe med mere larm og uro?
  – Hvordan kan du agere (mens du evt. deltager), så det ikke skaber utryghed hos de andre børn?

Den slags overvejelser kan imidlertid være ret svære at gøre selv, især hvis man er ked af det eller oprørt på anden måde. Mange af overvejelserne var Marianne og jeg inde omkring i sparringen, og ved at sige dem højt og overveje dem sammen med mig kom Marianne frem til, hvad hun ville gøre.

Aspekter og spørgsmål, som kan være i spil for dig som professionel i sådan en konflikt

Overvejelser i forhold til det generelle forældresamarbejde:

 1. Hvordan ser jeg forældrene?
  – Kunder, som skal have mest muligt for pengene
  – Samarbejdspartnere med ligeværdige rettigheder og forpligtelser i forhold til det fælles projekt; trivsel for det enkelte barn og børnegruppen
  – Modspillere, som skal holdes i skak
  – Klienter, som skal hjælpes og vejledes
 1. Hvad skal forældrene have indflydelse på – og hvorfor/hvorfor ikke?
  – Hvordan og hvornår formidler du disse samarbejdsbetingelser til dem?
  – Er de til forhandling?

Overvejelser i forhold til den konkrete situation

 1. Mariannes bevæggrunde for sit ønske om at deltage
  – Kan du se deres berettigelse?
  – Kan hun have andre bevæggrunde?
 1. Din faglige viden og (selv-)sikkerhed
  – Når du giver udtryk for et behov hos børnene, kan du så argumentere fagligt for det?
  – Føler du dig kontrolleret eller overvåget, ved at moren ønsker at være til stede? Og hvad gør det ved dig?
  – Er du bekymret for, at hun leder efter fejl og mangler i den måde, du udøver din omsorg på?
 1. Hvordan kan uenigheden tackles, så det ikke skader samarbejdet og tilliden?
  – Hvor og hvordan kan I mødes, så begge parter oplever sig imødekommet?
  – Kommer det til at betyde, at barnet bliver flyttet, hvis du holder fast i beslutningen?
 1. Hvordan prioritere balancen mellem det enkelte barn og børnegruppen?
  – Tænker du, at en ”part” har forrang, eller er det en situationsbestemt afvejning?

Disse og mange andre overvejelser er vigtige at have – og sætte ord på – i forhold til at skabe en god og tilfredsstillende løsning for alle i en sådan konflikt.

Hertil kan du imidlertid have brug for kvalificeret sparring for at skabe den rette distance og komme hele vejen rundt om dilemmaet. Det kunne være sparring fra en kollega, din leder – eller én som mig.

Du kan kontakte mig på telefon 9370 0716 eller på mail dorte@dsveistrup.dk

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *