Billede af voksen og barn med fodbold

Gæsteindlæg v. Pil Lindgreen fra GoTutor

I denne post giver jeg ordet til Pil Lindgreen.

Pil er phd. studerende og forskningsassistent på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, og hun er tilknyttet ekspert hos lektiehjælpvirksomheden GoTutor.

Hos GoTutor er der jo  fokus på børn i skolealderen. Men Pil Lindgreens pointer omkring børn og fritidsaktiviteter og den individuelle afbalancering heraf kan forældre til børn i alle aldre med fordel huske på.

Rigtig god læselyst!

 

Ønsker dit barn sig brændende at starte til en fritidsaktivitet?

Der er gode grunde til at lade dit barn deltage i en eller flere aktiviteter; forskning viser nemlig, at det øger børns trivsel, sociale kompetencer og skoleparathed (1)!

Yderligere peger forskning i retningen af, at vi som mennesker forbedrer vores  chancer for senere i livet at klare os godt socioøkonomisk, hvis vi  har deltaget i fritidsaktiviteter som børn (2)

 

Hvilke faktorer påvirker børns deltagelse i fritidsaktiviteter?

Et nyligt studie viser, at mængden og typen af børns fritidsaktiviteter i høj grad ligner forældrenes (1).

Det bakkes op af et andet studie, der finder, at denne lighed  især ses vedrørende fysisk aktivitet: at børn efterligner forældrenes motionsmønstre (3).

Det betyder altså, at børn muligvis kan motiveres til at være mere fysisk aktive, hvis deres forældre også er det – og måske endda også omvendt.

Denne sammenhæng kan især være relevant i forhold til overvægtige eller inaktive børn, der har behov for at tabe sig og / eller motionere mere.

Andre studier påviser vigtigheden af, at forældre ligeledes har en aktiv rolle, når det kommer til børnenes skolegang; kombinationen af øget forældreinddragelsen i både fritids- og skoleaktiviteter havde positiv betydning både for skolebørnenes velvære og deres faglige kompetencer (4).

Tilsvarende har anden forskning fundet, at børn synes godt om initiativer, der øger forældreinddragelsen – generelt øges børnenes tilfredshed i takt med, at forældreinddragelsen øges(5).

Overvej derfor, om det er muligt for dig at deltage i en fritidsaktivitet sammen med dit barn; det kan nemlig øge barnets velvære og samtidig medvirke til, at jeres relation styrkes!

 

Kan børn deltage i for mange fritidsaktiviteter?

Børn kan dog også deltage i flere fritidsaktiviteter, end de trives med (6).

Hvor mange fritidsaktiviteter, et barn kan overkomme at være del af, hænger sammen med  det enkelte barns individuelle behov, præferencer og ressourcer. Ligesom det kan ændre sig over tid, hvilket aktivitetsniveau, der er passende for barnet.

Der kan altså ikke opstilles en “gylden regel” for, hvor mange fritidsinteresser dit barn bør deltage i.
Derfor er det væsentligt at være opmærksom på, om barnet udviser tegn på at være involveret i flere fritids-aktiviteter, end hvad godt er.

Udover direkte at fortælle  at barnet ikke har lyst til at deltage i en bestemt aktivitet, kan han/hun måske udvise andre tegn på at mangle overskud til fritidsaktiviteten; barnet kan fx virke træt og uoplagt eller klage over ondt i hovedet eller maven på det tidspunkt, hvor fritidsaktiviteten skulle finde sted.

Hvis du observerer noget af dette, kan du med fordel tale med dit barn om, hvorvidt fritidsaktiviteterne er for mange samt spørge ind til, hvilke(n) dit barn helst vil deltage i.

På den måde kan du hjælpe dit barn med at prioritere i fritidsaktiviteterne og derved være med til at øge dets trivsel.

Pil Lingreen

 

Find de anvendte kilder her.

Find nærmere information om Pil Lindgreen her.

Find nærmere information om GoTutor her.

 

 

 

 

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *